Ako sa počíta daň v Anglicku (UK)

Poznať spôsob, ako sa vypočítava daň v Británii je potrebné predovšetkým na to, aby ste zistili, či máte nárok na vrátenie daní. Výpočet nie je zložitý. Stačí, ak máte potrebné podklady…

Výpočet dane od apríla 2008

Systém zdaňovania v UK nebol ani pred rokom 2008 zložitý, teraz je však výpočet dane z príjmu v Británii ešte jednoduchší.

1. Od hrubého ročného príjmu odpočítate Income Tax Personal Allowance,
2. Zo zvyšku (zdaniteľného príjmu) vypočítate daň podľa systému:
Basic rate 20% (pre daňový rok 2009/2010 platí pre sumu 0-34800 libier)
Higher rate 40% (pre daňový rok 2009/2010 platí pre sumu nad 34800 libier)

Pozn.1: Na rozdiel do Slovenska, kde sa pred výpočtom dane hrubá mzda najprv očistí od odvodov, v Británii sa pre výpočet dane používa celý hrubý príjem.

Pozn.2: Income Tax Personal Allowance sa každoročne zvyšuje a takisto hranice pre daňové pásma sa môžu posúvať.

Pozn.3: Daňový rok v Británii začína 6.4. a končí 5.4. nasledujúceho roku.

Odkiaľ zistím svoj príjem a zrazenú daň

Ako sa počíta daň v Anglicku (UK)

Ak ste počas minulého daňového roka pracovali len pre jedného zamestnávateľa, všetky potrebné údaje by ste mali získať z formulára P60, ktorý by ste mali od zamestnávateľa v apríli dostať.

Ak ste pracovali pre viacerých zamestnávateľov, na zistenie príjmu okrem spomenutej P60 od posledného zamestnávateľa môžete použiť formuláre P45, alebo výplatné pásky.

Príklady

Číselné údaje v nasledujúcich príkladoch platia pre daňový rok 2008/2009

Príklad 1.
Letná brigáda v Anglicku mi vyniesla 4 200 libier v hrubom.
Výpočet dane:
Keďže je celkový hrubý príjem nižší, ako hodnota Personal Allowance (6035 libier), daň ktorú mám zaplatiť, sa rovná nule.
Ak mi bola zo mzdy daň zrážaná, mám nárok na jej vrátenie v plnej výške.

» Ako žiadať o vrátenie daní.

Príklad 2.
Pracoval som v Škótsku celý daňový rok a zarobil som v hrubom 18 000 libier.
Výpočet dane:

 1. Od hrubej mzdy odpočítam Personal Allowance (18000 – 6035 = 11965)
 2. Zo sumy 11965 libier musím odviesť daň 20%.
  11965 * 0,2 = 2393

V daňovom roku 2008/2009 som mal zaplatiť daň vo výške 2393 libier.
Ak mi bola zrazená vyššia daň, môžem požiadať o vrátenie preplatku.

» Ako žiadať o vrátenie preplatku dane z príjmu.

Pozn.: Ak mi bola zrazená nižšia daň mal by som zaplatiť nedoplatok.

Príklad 3.
Pracoval som v Londýne a za celý daňový rok som mal hrubý príjem 42000 libier.
Výpočet dane:

 1. Od hrubej mzdy odpočítam Personal Allowance (42000 – 6035 = 35965)
 2. Zo sumy 34800 libier (horná hranica Basic rate) musím odviesť daň 20%.
  34800 * 0,2 = 6960.
  Zo sumy nad 34800 libier musím odviesť daň 40%.
  35965 – 34800 = 1165
  1165 * 0,4 = 466.

V daňovom roku 2008/2009 som mal zaplatiť daň vo výške 6960 + 466 = 7426 libier.

Ďalšie články v rubrike Dane: