Bank Holidays – Škótsko

Dni štátnych sviatkov v Škótsku sa líšia od tých v Anglicku, Walese a Severnom Írsku. Rozdiely, zoznam dní pracovného pokoja v Škótsku a kalendár Public a Bank Holidays na rok 2009 nájdete v článku…

Bank Holidays v Škótsku

V Škótsku je dohromady 9 celoštátnych Bank Holidays:
New Year’s Day – 1. január
2nd January – 2. január
Good Friday – Veľký piatok
Early May Bank Holiday – prvý májový pondelok
Spring Bank Holiday – posledný májový pondelok
Summer Bank Holiday – prvý augustový pondelok
St Andrew’s Day – 30. november
Christmas Day – 25. december
Boxing Day – 26. december

Ak niektorý sviatok vychádza na víkend, deň voľna sa spravidla presúva na nasledujúci pondelok (pracovný deň).

Rozdiely oproti Anglicku, Walesu a Severnému Írsku

Štátne sviatky - Škótsko

Hlavné rozdiely oproti zvyšku Británie sú, že medzi Bank Holiday v Škótsku nepatrí Easter Monday (Veľkonočný pondelok), Summer Bank Holiday sa neoslavuje posledný, ale prvý augustový pondelok, pridaná je oslava 2. januára a oslava St Andrew’s Day. St Andrew’s Day bol ako oficiálny Bank Holiday pridaný len nedávno. Oslavovať sa začal od 30. novembra roku 2007.

Okrem celoštátne oslavovaných Bank Holidays oslavujú v Škótsku aj tzv. local holidays. Local holiday je sviatok založený na miestnej tradícii a oslavuje ho len určitý región.

Kalendár celoštátnych sviatkov v Škótsku na rok 2009

New Year’s Day – 1. január
2nd January – 2. január
Good Friday – 10. apríl
Early May Bank Holiday – 4. máj
Spring Bank Holiday – 25. máj
Summer Bank Holiday – 3. august
St Andrew’s Day – 30. november
Christmas Day – 25. december
Boxing Day – 28. december

Poznámka:
Banky v Škótsku bývajú zatvorené aj počas Veľkonočného pondelka a posledný augustový pondelok a naopak bývajú otvorené 2. januára. Dôvodom je zosúladenie škótskych bánk s bankami v Anglicku.

Ďalšie články v rubrike Británia - praktické info: