Dane sa zmenili. Kto na tom získal?

Od apríla 2008 sa zmenil daňový systém v Británii. Vláda si uvedomila, že ním poškodila občanov s nižšími príjmami a urobila nápravu. Všetci by mali byť spokojní, ale niektorí sú spokojnejší.
Čísla ukážu, ako to vlastne s daňami v UK bolo a bude. Kto na tom stratí a kto získa…

Daňové roky 2007/2008 a 2008/2009

Porovnanie zaplatenej dane v daňovom roku 2007/2008 a v daňovom roku 2008/2009 pred septembrovou úpravou.

Osoba s hrubým príjmom 15000 libier

2007/2008

£15 000 (príjem)
-£5 225 (Personal Allowance)
=£9 775 z toho daň:
£223=10% z £2 230
+£1 660=22% zo £7 545
=£1 883 daň celkom

2008/2009

£15 000 (príjem)
-£5 435 (Personal Allowance)
=£9 565 z toho 20% daň
=£1 913 daň celkom

Zamestnanec, ktorý mal v obidvoch rokoch rovnaký hrubý ročný príjem 15 000 libier mal v novom roku vďaka zavedenej reforme daňového systému zaplatiť o 30 libier vyššiu daň.

Osoba s hrubým príjmom 30000 libier

2007/2008

£30 000 (príjem)
-£5 225 (Personal Allowance)
=£24 775 z toho daň:
£223=10% z £2 230
+£4 960=22% zo £22 545
=£5 183 daň celkom

2008/2009

£30 000 (príjem)
-£5 435 (Personal Allowance)
=£24 565 z toho 20% daň
=£4 913 daň celkom

Zamestnanec, ktorý mal v obidvoch rokoch rovnaký ročný hrubý príjem 30 000 libier bol so zavedením nového daňového systému určite spokojný. Vďaka zníženiu Basic rate z 22 na 20% mal zaplaťiť o 270 libier nižšiu daň.

Osoba s hrubým príjmom 10000 libier

2007/2008

£10 000 (príjem)
-£5 225 (Personal Allowance)
=£4 775 z toho daň:
£223=10% z £2 230
+£560=22% zo £2 545
=£783 daň celkom

2008/2009

£10 000 (príjem)
-£5 435 (Personal Allowance)
=£4 565 z toho 20% daň
=£913 daň celkom

Najväčší chudák z uvedenej trojice – zamestnanec, ktorý mal v obidvoch rokoch rovnaký ročný hrubý príjem len 10 000 libier mal dopadnúť kvôli zavedeniu nového daňového systému najhoršie. Zo svojej nízkej mzdy mal v novom roku zaplatiť ešte o 130 libier vyššiu daň ako minulý rok.

Hranica: 16 500 libier hrubého

Bod zlomu sa nachádzal na úrovni príjmu 16 500 libier hrubého ročne. To znamená, že čím viac ako 16 500 libier ste zarobili tým vám vyšla oproti roku 07/08 zaplatiť nižšia daň a naopak čím ste zarobili menej ako 16 500 libier, čakalo vás zaplatiť vyššiu daň.

Ako sa to zmenilo od 7. septembra 2008?

Septembrová úprava ktorou sa zvýšila nezdaniteľná časť príjmu
(Personal Allowance) o 600 libier zo £5 435 na £6 035 mala pomôcť tým, ktorí zmenou utrpeli. Ako to dopadlo?

Osoba s hrubým príjmom 10000 libier

£10 000 (príjem)
-£6 035 (Personal Allowance)
=£3 965 z toho 20% daň
=£793 daň celkom

Tento človek zaplatí v daňovom roku 08/09 oproti roku 07/08 o 10 libier vyššiu daň. Je to lepšie ako 130 libier o ktoré mal zaplatiť viac pôvodne, ale pravdepodobne čakal, že zaplatí menej, prinajhoršom rovnako.

Nový bod zlomu, teda príjem z ktorého bude daň rovnaká ako v minulom roku je 10 500 libier hrubého ročne. Až od tejto zarobenej sumy vychádza daň oproti minulému roku nižšia.

Osoba s hrubým príjmom 15000 libier

£15 000 (príjem)
-£6 035 (Personal Allowance)
=£8 965 z toho 20% daň
=£1 793 daň celkom

Tento zamestnanec bude už spokojný viac. V roku 07/08 zaplatil zo svojho príjmu daň £1883, teraz zaplatí o 90 libier menej.

A čo najlepšie platený zamestnanec s hrubým príjmom 30 000 libier?

Osoba s hrubým príjmom 30000 libier

£30 000 (príjem)
-£6 035 (Personal Allowance)
=£23 965 z toho 20% daň
=£4 793 daň celkom

Najspokojnejší z trojice. Pôvodne mal po novom zaplatiť v daňovom roku 08/09 oproti roku 07/08 o 270 libier nižšiu daň. Nakoniec ale zaplatí menej o celých 390 libier.

Kto sa smeje naposledy…

Ako vidno, zmena daňového systému nemá rovnaký dopad na všetky príjmové skupiny. Aby to tak bolo treba asi urobiť aj iné úpravy, ako len zvýšiť Personal Allowance. Pretože aj keď ľudia s príjmom 10 500 hrubého ročne môžu byť spokojní, že sa im daň oproti minulému roku nakoniec nezvýšila, ľudia s príjmom 30 000 libier hrubého ročne môžu byť ešte spokojnejší, lebo novým systémom nie len že o peniaze neprišli, ale na ňom dokonca pekne zarobili. Veď koho by nepotešilo za nič získať takmer 400 libier do vrecka?

Dopadlo to teda tak, že chudobní ostanú chudobnými a bohatí budú ešte bohatší.

Alebo je to inak?

Že ľudia šikovní a tí, ktorí sa snažia, budú za svoju snahu a šikovnosť ešte viac odmenení?

Buďte aj vy šikovní. Zarábajte viac a štát vás za to odmení. Možno práve to bolo cieľom.

Ďalšie články v rubrike Dane: