P46

Formulár P46 je ďalším formulárom, ktorý sa nesťahuje z internetu. Vypĺňa ho zamestnanec a ten ho dostáva od svojho zamestnávateľa. Continue reading “P46”

P45

P45 je dôležitý formulár nie len počas pobytu v Británii, ale aj po návrate na Slovensko. Čím viac zamestnaní vystriedate, tým viac týchto formulárov budete mať… Continue reading “P45”

P86

Pokiaľ ste prišli do UK pracovať, nemali by ste vyplnenie formulára P86 a jeho doručenie na Inland revenue dlho odkladať… Continue reading “P86”

P85

Formulár P85 má názov Leaving the United Kingdom. Ako hovorí už tento názov, formulár je potrebné vyplniť pri definitívnom odchode z Veľkej Británie… Continue reading “P85”