Poplatky za lieky

Rovnako ako na Slovensku, aj vo Veľkej Británii sa za predpísané lieky platí. Nie je to však určitá časť z ceny lieku, ale paušálna suma za každú položku na recepte. Poplatok nie je rovnaký pre celé Spojené kráľovstvo, ale závisí od toho, či sa nachádzate v Anglicku, Škótsku, Walese, alebo v Severnom Írsku… Continue reading “Poplatky za lieky”