P46

Formulár P46 je ďalším formulárom, ktorý sa nesťahuje z internetu. Vypĺňa ho zamestnanec a ten ho dostáva od svojho zamestnávateľa.

Prečo sa vypĺňa formulár P46

Keď nastupujete do zamestnania, HMRC vám musí vydať daňový kód. Robí to na základe formulára P45 ktorý dostávate po ukončení práce pre jedného zamestnávateľa a ktorý musíte odovzdať novému zamestnávateľovi. Ak ho z akéhokoľvek dôvodu nemáte, HMRC vám nemá podľa čoho vydať daňový kód. Preto vám zamestnávateľ dá vyplniť formulár P46.

Kedy budete vypĺňať form P46

Ak budete prácu v Anglicku vykonávať len pre jedného zamestnávateľa, s formulárom P46 sa pravdepodobne stretnete iba raz. Ak budete prácu striedať, môžete ho dostať do ruky viackrát.

Prvá práca v Anglicku

Prvý krát sa s formulárom P46 stretne pri nástupe do svojho prvého zamestnania v UK. Váš zamestnávateľ vám ho dá vyplniť preto, lebo nemáte formulár P45 od predchádzajúceho zamestnávateľa.

Striedanie práce bez P45

Za ideálnych podmienok by ste mali vypĺňať P46-ku len pri nástupe do prvej práce. Môže sa však stať, že medzitým, ako nastúpite do novej práce formulár P45 od predchádzajúceho zamestnávateľa stratíte, alebo ho jednoducho nedostanete, či už chybou pošty, alebo zamestnávateľa.

V takom prípade musíte opäť vyplniť tlačivo P46, aby ste mohli dostať daňový kód. Vyplniť vám ho môže dať nový zamestnávateľ aj vtedy, keď ste k nemu nastúpili veľmi krátko (alebo hneď) po skončení predchádzajúcej práce a ešte vám P45-ka od predchádzajúceho zamestnávateľa neprišla.

P46 môže znamenať vyššie dane

Ak vám pridelia daňový kód nie podľa odovzdaného formulára P45, ale na základe vyplnenej a podpísanej P46-tky, je možné, že vám bude pridelený tzv. emergency tax code. V takom prípade sa môže stať, že budete platiť vyššie preddavky na daň. Návod na vrátenie dane pri platení vysokých preddavkov a získanie správneho daňového čísla nájdete v samostatnom článku.

Ďalšie články v rubrike Formuláre: