P60

Formulár P60 je popri formulári P45 ďalší, ktorý nevypĺňa zamestnanec, ale zamestnávateľ…

Okrem identifikačných údajov zamestnanca vo formulári P60 zamestnávateľ uvádza celkovú výšku príjmu a tiež celkovú sumu zaplatenej dane počas daňového roka.

Ako a kedy získam formulár P60

Rovnako ako form P45, aj P60 získate od svojho zamestnávateľa. Na rozdiel od P45-ky však nie až potom, ako zamestnanie ukončíte, ale ešte počas práce pre neho. Váš zamestnávateľ vám vystaví formulár P60, pokiaľ ste preňho pracovali na prelome daňových rokov (5./6. apríla). Zvyčajne tak urobí do niekoľkých týždňov od skončenia daňového roka. Ak sa tak nestane, mali by ste ho o vystavenie formulára požiadať.

Na čo slúži P60

Formulár P60 sa zíde predovšetkým v UK, napríklad ako doklad o príjmoch a zaplatenej dani pri žiadosti o vrátenie daní a to nezávisle na tom, či v Británii ešte ostávate pracovať, alebo sa vraciate na Slovensko.

Podobne ako P45 môžu ho vyžadovať aj slovenské úrady, preto je dobré si všetky formuláre P45 a P60 starostlivo odkladať.

Strata formulára

Na rozdiel od formulára P45, ktorého duplikát vám zamestnávateľ vystaviť nemôže, pri strate P60 môžete o vystavenie kópie požiadať.

Ďalšie články v rubrike Formuláre: