P85

Formulár P85 má názov Leaving the United Kingdom. Ako hovorí už tento názov, formulár je potrebné vyplniť pri definitívnom odchode z Veľkej Británie…

Prečo vypĺňať formulár P85

Ak natrvalo odchádzate z UK a nie je to presne počas prechodu zo starého do nového daňového roku, je veľká pravdepodobnosť, že máte nárok na vrátenie daní. Keďže sa môže jednať až o niekoľko stoviek libier (podľa toho, aký ste mali príjem a kedy z Británie odchádzate), väčšinou stojí za námahu sa formulárom P85 zaoberať.

Pre vysporiadanie dane je potrebné okrem vyplneného formulára P85 na Inland revenue doručiť aj posledný formulár P45, prípadne aj P60. Môžete tak urobiť osobne, alebo ho poslať poštou. Poštou ho môže poslať aj zo Slovenska.

Rovnako samotný formulár si môžete vyzdvihnúť na Inland Revenue, alebo si ho stiahnuť z internetu.

» Viac o vrátení daní z Anglicka (UK) pri návrate na Slovensko

Ďalšie informácie (v angličtine) získate na stránkach HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk).

» Zoznam formulárov na stiahnutie

Súvisiace formuláre

Aby daňové údaje mohli byť korektne spracované, po príchode do UK je potrebné vyplniť formulár P86.

Ďalšie články v rubrike Formuláre: