P86

Pokiaľ ste prišli do UK pracovať, nemali by ste vyplnenie formulára P86 a jeho doručenie na Inland revenue dlho odkladať…

Prečo je potrebné vyplniť formulár P86

Už z názvu formulára (Arrival in the United Kingdom) je jasné, že sa vypĺňa pri príchode do UK. Jednak, ak prichádzate do Británie po prvýkrát, ale aj vtedy, ak sa do UK vraciate po dlhšej dobe strávenej mimo.

Formulár P86 používa Inland revenue (IR) na to, aby vám správne nastavil vaše preddavky na daň z príjmu.
Jeho vyplnenie a doručenie IR je pre vás je dôležité z dvoch dôvodov:

Prázdny formulár si môžete buď stiahnuť z internetu, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na miestnom daňovom úrade – Inland revenue. Následne vyplnený ho potom môžete poslať poštou, alebo osobne doručiť na úrad.

Ďalšie informácie (v angličtine) získate na stránkach HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk).

» Zoznam formulárov na stiahnutie

Súvisiace formuláre

Ako bolo spomenuté, vyplnenie formulára P86 je nevyhnutné aj pre vybavenie žiadosti o vrátenie preplatku na dani. Pre vrátenie dane pri odchode z UK je potrebné vyplniť formulár P85.

Ďalšie články v rubrike Formuláre: