Práca v Anglicku – práva a povinnosti

Základné povinnosti, ktoré prináša práca v Anglicku boli spomenuté v samostatnom článku. Išlo hlavne o povinnosti zamestnanca voči štátu (UK). Na nasledujúcich riadkoch budú rozobraté základné práva a povinnosti medzi zamestnancom a zamestnávateľom…

Základné práva

Každý zamestnanec v UK má právo:

 • na preplatenie dovolenky,
 • na minimálnu mzdu (National Minimum Wage),
 • na ochranu pred diskrimináciou.

Práva a povinnosti – pracovná zmluva

Väčšina dôležitých otázok týkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom by mala byť uvedená v pracovnej zmluve (employment agreement, alebo contract of employment).
Okrem pracovnej zmluvy mávajú firmy niektoré ďalšie dôležité záležitosti podrobnejšie rozobraté v príručkách pre svojich zamestnancov.

Zaujímavými pre zamestnanca čo sa týka jeho nárokov a povinností voči zamestnávateľovi sú v tomto smere predovšetkým:

 • výška hodinovej, alebo mesačnej mzdy a spôsob akým je ohodnotená práca nadčas,
 • pracovný čas (počet hodín týždenne a prípadné upresnenie, ak má byť práca na zmeny),
 • počet a dĺžka prestávok počas práce,
 • počet dní dovolenky,
 • dĺžka skúšobnej doby,
 • dĺžka výpovednej lehoty,
 • práca počas štátnych sviatkov.

Skúšobná a výpovedná lehota funguje v Británii podobne, ako na Slovensku. Napríklad ale počas práceneschopnosti zamestnávateľ v Británii nemusí vždy vyplácať náhradu mzdy, čo je na Slovensku bežné.

Zaujímavé je aj to, že do jedného týždňa práceneschopnosti nebýva vyžadované doloženie potvrdenia od lekára.

Bezpečnosť práce

V Británii sa na bezpečnosť práce kladie veľký dôraz.
Jednak čo sa týka samotnej práce, ale veľmi seriózne je braná aj požiarne ochrana.
Bezpečnostné predpisy sú detailne prepracované a nadriadení sledujú ich dodržiavanie. Na pracoviskách s horľavinami nie sú výnimkou ani pravidelné požiarne cvičenia končiace zhromaždením všetkých zamestnancov mimo budovy.

Postihované sú:

 • nepoužívanie povinných ochranných pracovných pomôcok (vodič – reflexná vesta, práca v sklade – topánky s oceľovou špicou, …),
 • fajčenie na zakázaných miestach,
 • práca pod vplyvom alkoholu,
 • nosenie zápaliek a zapaľovačov na pracovisko (napr. vo veľkých skladoch).

Porušenie nariadenia je zväčša najprv trestané pokarhaním od nadriadeného. Viacnásobné alebo vážne porušenie pracovných predpisov môže končiť výpoveďou.

Ďalšie články v rubrike Práca: