Práca v UK – základné povinnosti

Aj keď Veľká Británia hneď od začiatku úplne otvorila svoj pracovný trh pre občanov pristupujúcich krajín, neumožnila im prístup ku všetkým sociálnym výhodám…

Aby mala vláda prehľad o pohybe novej pracovnej sily zaviedla pre občanov Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Slovenska, Slovinska a Maďarska povinnú registráciu.

WRS

Do WRS (Worker Registration Scheme) je povinný sa zaregistrovať každý občan Slovenska, ktorý sa zamestná v UK a to do 30 dní od začatia práce. Po každej zmene zamestnávateľa je potrebná nová registrácia.
Povinnosť registrácie končí po 12 mesiacoch nepretržitej práce, pričom práca môže byť počas tohto obdobia prerušená na maximálne 30 dní.
Potom je možné požiadať o povolenie na pobyt v Európskom hospodárskom priestore (EEA) a oficiálne tak potvrdiť svoj status.

Povinnosť registrácie do WRS mala byť v apríli 2009 zrušená, avšak pravdepodobne aj vzhľadom na hospodársku krízu bola predĺžená až do roku 2011.

Dane a odvody na poistenie

Každý, kto pracuje v UK je povinný platiť daň (tax) a príspevky na sociálne poistenie (National Insurance contributions). Ak ste zamestnancom, o ich zrážanie v správnej výške sa stará váš zamestnávateľ.

Ak ste po skončení daňového roka zistili, že ste zaplatili daň vyššiu ako ste mali, alebo sa natrvalo vraciate na Slovensko, môžete požiadať o vrátenie daní.

National Insurance number (NIN, NINo)

National Insurance number – číslo sociálneho poistenia.
Aj vo vlastnom záujme je najlepšie čo najskôr požiadať o vydanie NIN. Vďaka tomuto číslu by mali byť všetky odvody a daň, ktoré vám boli zrazené zo mzdy evidované na vašom osobnom účte. Preto je potrebné pridelené NINo ihneď nahlásiť zamestnávateľovi.
National Insurance number je užitočné aj pri jednaní s britskými úradmi.

Ďalšie články v rubrike Práca: