Veľká Británia (UK)

Je Veľká Británia to isté, ako Spojené kráľovstvo? Ktoré sú najväčšie mestá v Británii a ako je to s britskou ekonomikou? Vyznávači ktorých z vyše 20 náboženstiev a vierovyznaní sú v UK najviac zastúpení? Koľko je vo Veľkej Británii Angličanov, menej ako polovica, alebo viac ako štyri pätiny? Vládne Británii naozaj kráľovná? Odpovede nie len na tieto otázky nájdete v tomto článku…

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, skrátene UK, po slovensky Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Tvorí ho Veľká Británia (Anglicko, Škótsko a Wales) a Severné Írsko. Okrem toho má pod správou aj Normanské ostrovy (Jersey, Guernsey), ostrov Man a niekoľko kolónií.

Všeobecné informácie

Veľká Británia sa rozprestiera na ploche 244 046 km2 a má približne 60 miliónov obyvateľov. Hlavným mestom je Londýn, v ktorom žije asi 7 mil. obyvateľov a s priľahlými aglomeráciami dokonca 9,5 milióna. Ďalšími dôležitými mestami sú v UK: Glasgow, Birmingham, Liverpool, Edinburgh, Leeds a Manchester. Krajina má oceánske podnebie vyznačujúce sa miernymi zimami (priemerné teploty neklesajú pod bod mrazu) a veľkou vlhkosťou počas celého roka. Oproti SEČ je v Británii o hodinu menej.

Ekonomika a hospodárstvo

Ekonomika vo Veľkej Británii sa vyznačuje vysokým hrubým domácim produktom (HDP) pri nízkej miere nezamestnanosti a inflácie.
Veľká Británia je členom EU, a od mája 2004 v nej pri hľadaní práce nemáte žiadne obmedzenia. Nie je však členom Európskej menovej únie, čo znemená, že neprijala euro a aj naďalej si ponechala svoju národnú menu. Zdá sa, že táto situácia sa v najbližších rokoch nezmení. Menou je 1 libra šterlingov=100 pencí a jej medzinárodné označenie je GBP (Great Britain Pound).
Najväčší podiel na tvorbe HDP majú v UK služby a priemysel. K najdôležitejším patrí predovšetkým letecký, strojársky, chemický, textilný, ale aj elektrotechnický. Poľnohospodárstvo sa na tvorbe HDP podieľa len minimálne a to aj napriek veľkému množstvu fariem. Dominuje v ňom chov hospodárskych zvierat. Britské bankovníctvo, poisťovníctvo, letecká a lodná doprava majú významné postavenie na celosvetovej úrovni. Burza v Londýne hrá dôležitú úlohu na svetových finančných trhoch.

Zloženie obyvateľstva

Národnostné a etnické zloženie: 81,5 % Angličanov, 9,6 % Škótov, 1,9 % Walesanov 4,2 % Írov a 2,8% Indov, Pakistancov a iných národností.
Významné náboženstvá (zoradené podľa zastúpenia): anglikánska cirkev, rímskokatolícka cirkev, islam, presbyteriáni, metodisti, hinduisti, sikhovia.
Úradný jazyk: angličtina
Ďalšie jazyky: waleština, škótština

Politika

Štátnym zriadením je vo Veľkej Británii konštitučná monarchia a parlamentná demokracia s kráľom (kráľovnou) a parlamentom. Parlament má dve snemovne. Hornú, tzv. Snemovňu lordov (House of Lords) a Dolnú, tzv. Snemovňu ľudu (House of Common), ktorá je volená. Najväčšiu silu má v rukách kabinet na čele s premiérom (Prime Minister).

Ďalšie články v rubrike Británia - praktické info: