Vrátenie daní

Asi každý z nás by najradšej dostával výplatu ešte predtým, ako sa od nej odpočítajú odvody a daň. S odvodmi sa veľa urobiť nedá, o vrátenie daní však požiadať môžete. Ako to teda je s vrátením dane…

Vrátenie daní áno, ale nie v plnej výške

V prvom rade si treba uvedomiť jednu dôležitú vec a to, že ak sa hovorí o vrátení daní, nemyslí sa tým vrátenie celej zaplatenej dane, ale vrátenie prípadného preplatku. Aj keď za určitých podmienok môžete mať nárok na vrátenie celej dane, stále sa jedná o preplatok, tzn. že vám bude vrátený rozdiel, o koľko ste zaplatili vyššiu daň, ako ste zaplatiť mali.

Vrátenie celej dane

Ako bolo spomenuté, za určitých podmienok vám môže daňový úrad vrátiť celú zaplatenú daň. Stane sa tak napríklad vtedy, ak je váš príjem v konkrétnom daňovom roku nižší ako odpočítateľná položka Personal allowance. K takejto situácii dochádza predovšetkým vtedy, ak ste nepracovali v Británii celý daňový rok, ale len jeho časť. Týka sa to hlavne študentov, ktorí pracujú len počas leta, ale stáva sa to aj vtedy, ak začnete v UK pracovať niekoľko mesiacov pred koncom daňového roka. Nestihnete teda zarobiť viac, ako je odpočítateľná položka.

Vrátenie dani

Pozn.: Daňový rok v Británii začína 6.4. a končí 5.4. nasledujúceho roku, na rozdiel od slovenského, ktorý začína 1.1. a končí 31.12. toho istého roku.

Vrátenie preplatku na dani

V podstate existujú 3 situácie v ktorých vám môže britský daňový úrad vrátiť daň:

Každý z týchto prípadov si vyžaduje iný prístup.

Ďalšie články v rubrike Dane: