Vrátenie preplatku na dani v UK

Vrátenie daní všeobecne bolo rozoberané v úvodnom článku. Samostatne bolo riešené vrátenie daní pri odchode z UK. Tento článok bude o vrátení preplatku na dani z príjmu pokiaľ aj naďalej ostávate pracovať v Británii…

Vrátenie preplatku na dani

Ak pracujete v Británii a platíte vysoké preddavky na daň, o ich vyrovnanie a zníženie na primeranú úroveň môžete požiadať kedykoľvek počas daňového roka. O vrátenie preplatku za aktuálny daňový rok však môžete požiadať až po jeho skončení, teda po 6. apríli.

Počas roka môžete žiadať o vrátenie daní, ak opúšťate UK a vraciate sa na Slovensko, alebo ak žiadate o vrátenie preplatku na dani za predchádzajúce roky.

Ako zistíte, či máte preplatok na dani

Ak ste v Británii pracovali celý daňový rok pre jedného zamestnávateľa, vaše preddavky na daň mali byť nastavené tak, aby ste na konci daňového roka nemali ani preplatok, ani nedoplatok.

Ak ste však pracovali kratšie, alebo pre viacerých zamestnávateľov, pravdepodobne vám určitý daňový preplatok vyjde.

V obidvoch prípadoch si to môžete skontrolovať. Vypočítate si, ako vysokú daň ste mali podľa svojich príjmov zaplatiť a porovnáte to so sumou ktorú ste skutočne zaplatili.

» Ako sa počíta daň v Anglicku (UK)

Ako požiadať o vrátenie preplatku na dani

Vrátenie preplatku na dani

O vrátenie preplatku na dani môžete požiadať osobne na úrade Inland Revenue s tým, že si so sebou zoberiete formuláre P45 od všetkých zamestnávateľov pre ktorých ste pracovali v minulom daňovom roku a formulár P60 od posledného zamestnávateľa. Adresu a úradné hodiny pobočky IR zistíte po vložení názvu mesta, alebo postcode-u do vyhľadávacieho políčka na tejto stránke.
Zamestnanec na úrade by si mal urobiť fotokópie vašich dokumentov a originály vám hneď vrátiť.

Ak chcete požiadať o vrátenie dane písomne, môžete na to použiť formulár P91, ktorý vyplnený spolu s formulármi P45 a P60 pošlete na adresu Inland Revenue. Tú tiež získate z vyššie uvedeného odkazu po vložení PAYE Reference Number (ktoré nájdete v ľavom hornom rohu formulára P45, na formulári P60, prípadne na výplatnej páske) do vyhľadávacieho políčka.

Ako mi vrátia peniaze

Ak ste skutočne mali preplatok na dani z príjmu, poštou vám bude zaslaný šek na sumu preplatku. Spolu so šekom vám príde aj ročné zúčtovanie dane.

Ďalšie články v rubrike Dane: