Worker Registration Scheme (WRS) predĺžená o 2 roky.

Registrácia pracovníkov Worker Registration Scheme v Británii mala byť od 1. mája zrušená. Aj keď britská vláda rozhodla, že sa tak nestane, nijako neobmedzila možnosť práce Slovákov v Anglicku…

Keď Slovensko spolu s ďalšími krajinami vstúpilo do EÚ v máji 2004, Veľká Británia bola jednou z mála pôvodných členských krajín, v ktorých bola práca pre občanov pristupujúcich štátov možná hneď bez pracovného povolenia a bez iných obmedzení.

Podmienkou bolo, že ak si občan pristupujúcej krajiny našiel prácu, musel sa do 30 dní od nástupu do práce zaregistrovať do Worker Registration Scheme (skrátene WRS) patriacej pod Home Office. Registrácia je jednoduchá a pri dodržaní inštrukcií bezproblémová a rýchla, musí sa za ňu však zaplatiť poplatok.

Táto povinnosť mala byť zrušená 30. apríla 2009. Pravdepodobne aj pod vplyvom hospodárskej krízy však britská vláda predĺžila povinnosť registrácie a to o ďalšie 2 roky. Worker Registration Scheme bude teda pokračovať až do 30. 4. 2011.

WRS - Home Office registrácia pracovníkov

Toto opatrenie sa okrem občanov Slovenska týka aj občanov ostatných krajín A8, teda: Českej republiky, Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Poľska a Slovinska.

» Návod na vyplnenie WRS formulára

Ďalšie články v rubrike Práca: