Zmeny v novom daňovm roku 2009/10

Na Slovensku beží nový daňový rok už niekoľko mesiacov, v UK začal len nedávno: 6. apríla. Opäť priniesol zmeny, ktoré sa dotknú každého, kto pracuje v UK, oproti minulému roku však už nie sú také radikálne…

Čo je nové v dani z príjmu v daňovom roku 2009/10

Vzhľadom na to, že sa výpočet dane v Británii od minulého roka zjednodušil, väčšiny Slovákov pracujúcich v Anglicku, Škótsku, Walese alebo Severnom Írsku sa dotkne len jedna zmena a to zvýšenie základnej odpočítateľnej položky – Personal allowance o 440 libier z pôvodných 6035 libier na 6475 libier.

Ak máte v UK ročný zdaniteľný príjem vyšší ako 34800 libier je tu ešte jedna dobrá správa a to zvýšenie spodnej hranice 40%-tného daňového pásma o 2600 libier z pôvodných 34800 libier na 37400 libier.

Okrem toho sa zvýšila hranica pre Starting savings rate z 2320 libier na 2440 libier, avšak táto zmena by sa nemala dotknúť nikoho, kto sa rozhodol v Británii pracovať.

Čo sa v daniach zmení v budúcnosti

Dane v Británii v roku 2009/2010

Všetky doteraz uvedené zmeny daňovú povinnosť znižujú. Od daňového roku začínajúceho aprílom 2010 však dôjde k opatreniu, ktoré daň zvýši. Toto opatrenie sa však bude týkať len vysokých príjmových skupín. Príjem nad 150000 libier bude zdaňovaný sadzbou 50% teda o 5% vyššou ako je teraz. Navyše pri príjme nad 100000 libier sa bude znižovať income tax personal allowance.

Ďalšie články v rubrike Dane: